C/Trinitat, nº12, 08700 Igualada, Catalunya

Assaigs

Actualment els assaigs duren dues hores i es realitzen els dissabtes a la tarda, l’horari és de 16:15h a 18:15h. Generalment, els assajos es divideixen en dues parts separades per una estona d’esbarjo generalment més prolongada en els infants més xics.

La primera part és la més llarga. Consta d’un escalfament vocal adaptat a l’assaig i seguidament es treballa el repertori que s’acostuma a presentar als concerts de Nadal i final de curs o bé el d’ocasions extraordinàries.  La segona part sol ser més reduïda s’aprofita per activitats més lúdiques com jocs, repertoris més dinàmics, danses, dinàmiques, reflexions, manualitats…

En tot moment, es fa una aproximació als valors que envolten el lleure i la cultura musical com el treball en equip, el respecte i la solidaritat. Tots els grups d’infants treballen de diverses maneres i a través de diversos mitjans en funció de les necessitats del grup (edat, necessitats a treballar dins del grup…).

Per als infants, les estones d’assaig suposen trobar-se amb amics un cop per setmana i dur a terme activitats variades i diferenciades de les del món escolar. A més a més, el progrés al llarg del curs en l’aprenentatge de valors i aptituds musicals no només es veu als concerts al final del semestre sinó que hi ha un desenvolupament personal al llarg dels anys.