C/Trinitat, nº12, 08700 Igualada, Catalunya

Grups d’Infants

Els diferents grups d’infants de la coral durant el curs 2021-22:

  • Més Petits: Infants de tres i quatre anys. (P3 i P4)
  • Petits: Infants de cinc i sis anys. (P5 i 1r de primària)
  • Mitjans: Infants de set i vuit anys. (2n i 3r de primària)
  • Més mitjans: infants de nou i deu anys. (4t i 5è de primària)
  • Grans: infants d’onze a tretze anys. (6è, 1r ESO i 2n ESO)
  • Més grans:  joves de catorze a divuit anys.(3r i 4t d’ESO i batxillerat)