C/Trinitat, nº12, 08700 Igualada, Catalunya

Noves incorporacions curs 2016/2017

Més petits

Foix Berlinches Bisbal

Martina Méndez Mota

Abril Fusté Rodríguez

Carme Farrés Solsona

Isona Mis Torras

Helena Torelló Ortines

Èric Cejudo Poch

Isona Alemany Regordosa

 

Petits

Nora López Farrés

Bàrbara Duch Puig

 

Mitjans

Maria Tomàs Basart

Pau Sayavera Closa

 

Grans

Anna Domènech Canto

Ariadna Coromines Valdés

Aina Carpi Riera

 

Més grans