C/Trinitat, nº12, 08700 Igualada, Catalunya

Colònies i caps de setmana

Des de fa molt de temps la Coral organitza colònies. S’organitzen dues sortides al curs, una durant el primer trimestre i l’altre quan finalitza el període escolar. Les primeres colònies són de cap de setmana i es fan al llarg del primer trimestre de curs. És important celebrar-les en aquestes dates perquè la sortida contribueix amb un seguit de coses positives: Es guanyen dos dies per fer un treball intensiu abans del concert de Nadal del qual si no, no es disposa de gaire temps per preparar-lo i per altra banda, ajuda els nous cantaires a integrar-se en el grup i a conèixer el conjunt de la Coral que no es visualitza en els assajos pel fet que sempre es treballa per edats.

La segona vegada que es fan unes de colònies és a l’estiu, un cop el curs ja ha finalitzat. Aquestes segones colònies tenen una dinàmica molt diferent de les primeres, no s’hi fan assajos, sinó que s’encaren més cap a una activitat d’estiu com podria fer-se en qualsevol esplai amb un caràcter totalment lúdic i festiu. Els grups de Mitjans, Grans i Més grans acostumen a marxar durant cinc dies, tres d’aquests els comparteixen amb els grups de Petits i Més petits, que segons l’any s’hi incorporen més tard o bé marxen el tercer dia. Seguint amb la dinàmica que marca les colònies d’estiu, des de fa uns anys, les inscripcions s’obren a qualsevol nen encara que no canti a la Coral, ja poden ser germans/anes de cantaires, cantaires que ho havien deixat pel motiu que sigui o infants que s’animen a conèixer l’entitat. Per a més informació, contacte amb nosaltres.

Cap al segon trimestre, a més a més, s’acostuma a fer una sortida cultural que té un element afegit, és sorpresa i per tant no saben on van. En la majoria d’ocasions, se cerca una aproximació en el món de la música i la cultura així com es barreja amb activitats ben lúdiques.